Our Blog.

O tom, či bude internet a sociálne siete trendom aj v ďalších rokoch už premýšľať nemusíme. Tento trend je jedným z najrýchlejšie rastúcich a prekonal už aj takzvanú dobu vyhorenia. Sociálne siete sa stali každodennou súčasťou mnohých ich použivateľov a okrem zábavy tu použivatelia sledujú po väčšine ich záujmy. Prostredníctvom selektovania cieľových skupín, polohy, vekovej kategórie, pohlavia, záujmov a ďalších faktorov tak je možné zaujať informáciami, ktoré chcete poskytnuť, čo najlepšie.

Sociálna sieť Facebook a Instagram a služba YouTube od spoločnosti Google existujú niekoľko rokov a dnes ponúkajú všetky tieto možnosti pri zacieľovaní reklamy a propagácie.

Využite sociáne siete na vlastnú propagáciu a zaujmite ako nikdy predtým.

 

Google vie kedy a ako dlho sa u Vás ľudia zdržiavajú

Naše aktivity najlepšie vystihuje popis produkcia. Je náročné definovať PiarPro do jednej vety, pretože veci, ktorým sa dlhodobo venujeme sa môžu zdať ako samostatné oblasti. A my osobne vôbec nemáme radi firmy, ktoré robia všetko a nič poriadne. Čo si však pod produkciou predstaviť?

V našom ponímaní ide o všetky kreatívne veci, súvisiace s tvorbou digitálneho obsahu, ktorý je v konečnom dôsledku umením. Pre kapelu to znamená, že jej poradíme, ako sa pripraviť do nahrávacieho štúdia, podporíme ju tvorbou aranžmá, vybavíme všetky legislatívne náležitosti, navrhneme grafiku pre CD, vylisujeme ho a ako bonus celý tento obsah nahráme ku známym predajcom, ako je iTunesGoogle Play alebo Spotify. O tom je aj tento blog.

Cieľom diplomovej práce je na základe teoretických poznatkov a východísk, podrobnej analýzy existujúcej marketingovej komunikácie, jej príleţitostí a ohrození navrhnúť projekt marketingovej komunikácie pre mesto Prievidza. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá definuje východiská riešenia a teoretické základy v problematike marketingovej komunikácie mesta. Definuje verejný sektor, pozíciu mesta vo verejnej správe, pojem marketing vo verejnom sektore a imidţ mesta. Druhá kapitola charakterizuje objekt skúmania, spôsob, akým boli údaje a zdroje získavané, metódy zhromaţďovania, spracovania a riešenia. Objektom skúmania je mesto Prievidza, jej komunikačné aktivity a potreby jednotlivých komunikačných skupín.

Keď klienti kontaktujú naše nahrávacie štúdio PiarPro a majú záujem o naše služby, často sa pýtajú základné otázky:  Ako bude vyzerať celý proces nahrávania, čo si majú priniesť so sebou, ako dlho bude trvať nahrávanie, mixáž, mastrovanie a vydanie. Píšem týchto pár krátkych rád, ako sa pripraviť pred návštevou do štúdia a baviť sa hudbou.

1. Pripravte si demo

Myslím si, že demo nahrávka je pred vstupom do štúdia najdôležitejšia. Bez nej sa zvukovému inžinierovi pracuje veľmi zle, pretože nemá predstavu, ako by mala finálna nahrávka znieť. Našim klientom odporúčame pripraviť si jednoduchú nahrávku (samozrejme, podľa technických možností), kde bude jasne počuť štýl, základné melódie, aranžmány a štruktúru skladby. Demo môže byť nahraté aj na mobil, avšak výrazne uľahčí celý proces. Skladba tak dostáva podobu, ktorú bude niesť celý čas – v štúdiu už členovia nebudú vymýšľať nové melódie, ani zmenu v štruktúre. Demo nahrávka je teda do istej miery záväzná a je vhodné, aby hudobníci strávili väčšinu času prípravou skvelej demo nahrávky, ktorú v štúdiu nahrajú kvalitne.